Даргын мэндчилгээ

 

МЭНДЧИЛГЭЭ

Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын даргын  зүгээс эрхэм таны амар амгаланг эрэн  мэндчилье. Манай байгууллага нь хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, мэргэжлийн боловсрол олгох, нийгмийн халамжийн үйлчилгээг зорилтот бүлгийн иргэдэд түргэн шуурхай, чирэгдэлгүй хүргэх зорилт тавин ажиллаж байна.

 

Бид энэхүү зорилтын хүрээнд хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгаанд үндэслэн хөдөлмөрийн эрэлт, ур чадвар, мэргэшлийн  хэрэгцээнд нийцүүлэн мэргэжилтэй ажилтныг бэлтгэх тогтолцоог хөгжүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн үйлчилгээний талаар төрийн бодлогын  хэрэгжилтийг ханган, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг нийгмийн амьдралд хэвийн оролцох боломж бүрдүүлэх зэрэг бодлого чиглэл баримтлан ажиллаж байна.  

 

 Түүнчлэн Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль, Нийгмийн халамжийн тухай хууль, Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хууль, Ажиллах хүч гадаадад гаргах, гадаадаас ажиллах хүч,  мэргэжилтэн авах тухай хууль  болон бусад холбогдох  хуулийн хүрээнд  хийж, хэрэгжүүлж буй ажил, үйлчилгээг ил тод байлгах үүднээс байгууллагын цахим хуудсаараа дамжуулан мэдээ, мэдээллийг  иргэд, олон нийтэд нээлттэй  хүргэх болно.

 

Цахим хуудаснаас Та бүхэн хууль эрх зүйн баримт бичиг, үйлчилгээний талаарх хэрэгцээт мэдээ, мэдээллийг авч, санал бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэн бидэнтэй хамтран ажиллана гэдэгт итгэлтэй байна.

 

Танд төрийн үйлчилгээг хуулийн хүрээнд таатай орчинг бүрдүүлэн хүргэх болно.

 

ДАРГА               Б.НЯМДАВАА