Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Моманп хараагүйчүүдийн үндэсний холбоо
Хариуцлагын хэлбэр Төрийн бус байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 Зохион байгуулагч 2018-12-14
2 үйлчлэгч 2018-12-14
3 массажчин 2019-08-13
4 8322-15-Жолоочь суудлын машины 2019-08-13
5 9112-11-Цэвэрлэгч, албан тасалгааны 2019-08-13