Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Моманп хараагүйчүүдийн үндэсний холбоо
Хариуцлагын хэлбэр Төрийн бус байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 Зохион байгуулагч 2018-12-14
2 үйлчлэгч 2018-12-14
3 Хэвлэлийн эх бэлтгэгч 2019-11-12