Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Хулан-Уул
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 камер хянагч 2021-05-04
2 үйлдвэрийн туслах 2021-05-04