Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Зїїнхараа хот тохижуулах газар
Хариуцлагын хэлбэр Төсөвт байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 Хог тээврийн жолооч 2021-06-04
2 Авто механик 2021-06-04
3 Хог тээрийн ачигч 2021-06-04
4 Хог тээрийн ачигч 2021-05-06
5 Хог тээврийн жолооч 2021-05-06
6 Авто механик 2021-05-06