Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Булган 1-р сургууль
Хариуцлагын хэлбэр Төсөвт байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 тогооч 2021-03-19