Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Хэлтрэгэ
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 Ковшийн жолооч 2020-03-23
2 Нярав 2020-03-23
3 Камазын жолооч 2020-03-23
4 Туслах ажилтан 2020-03-23