Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Гурванзагал сум ЗДТГ
Хариуцлагын хэлбэр Төсөвт байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 хүнсний ногоочин 2019-05-30
2 модон эдлэл үйлдвэрлэл 2019-05-30