Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Мандах сумын ЗДТГазар
Хариуцлагын хэлбэр Төсөвт байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 ЗДТГазар 2021-06-12