Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Монголнэхмэл
Хариуцлагын хэлбэр Хувьцаат компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 ноос ноолуур 2020-01-17