Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Ихсоёолж
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 мод бэлтэгч 2020-03-29