Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Энержи ресурс
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл