Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Техник Технологийн Дээд сургууль
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Одоогоор зарласан ажлын байр байхгүй байна.