Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Мөнх-Ундармал
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 Торт чимэглэлчин 2020-01-21
2 Нарийн боовчин 2020-01-21
3 Савлагч 2020-01-21
4 жолооч 2020-01-21
5 бекирины туслах 2020-01-14
6 харуул 2020-01-22
7 Нарийн боов хийгч 2019-10-23