Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Алтанширээ сумын Хүүхдийн цэцэрлэг
Хариуцлагын хэлбэр Төсөвт байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 нярав 2021-11-24