Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Алтанширээ сумын Соёлын төв
Хариуцлагын хэлбэр Төсөвт байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 Бүжгийн багш 2021-11-24