Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Тэгштплант
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 Нярав 2021-05-03
2 ХАБЭА мэргэжилтэн 2021-05-03