Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Аймгийн ЗДТГазар
Хариуцлагын хэлбэр Төсөвт байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 ЗАСАГДАРГА,ОРОЛГЧ,ХУРЛЫН ДАРГА ,МЭРГЭЖИЛТЭН 2021-02-23