Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Ахлах гуравдугаар сургууль
Хариуцлагын хэлбэр Төсөвт байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 бАГШ ҮЙЛЧИЛЭГЧ 2020-11-19