Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Дорнын хүдэр
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 Ээлжийн ахлах 2020-03-25
2 Тоног төхөөрөмж оператор 2020-03-25
3 Цэвэрлэгч 2020-09-24