Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр СББ трейд
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 Цагийн ажилтан, сурталчилгааны туслах 2019-10-24