Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Буянтхотхон
Хариуцлагын хэлбэр Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Одоогоор зарласан ажлын байр байхгүй байна.