Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Таван Богд
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 Ерөнхий нягтлан бодогч 2021-05-05
2 Хангамжийн ажилтан 2021-04-22