Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Нийгмийн халамж үйлч/ хэлтэс
Хариуцлагын хэлбэр Төсөвт байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 СУВИЛАЛЫН ТОГООЧ 2021-03-24