Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Арцсуврага
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 Жолооч 2021-04-08