Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Маралшанд
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 ЖОЛООЧ 2020-04-23