Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Цэцэрлэг 8-р
Хариуцлагын хэлбэр Төсөвт байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 ТОГООЧ ЭМЧ 2020-11-19