Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Мэз
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 ТУСЛАХ АЖИЛТАН 2020-11-19