Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Цэцэрлэг 1-р
Хариуцлагын хэлбэр Төсөвт байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 бАГШ ТУСЛАХ ЭМЧ ХАРУУЛ 2020-11-19