Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Хашака
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 ХАМГААЛАГЧ 2021-11-18