Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр И.Т.Х Сантмаргаз
Хариуцлагын хэлбэр Төсөвт байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Одоогоор зарласан ажлын байр байхгүй байна.