Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Нэгдсэн эмнэлэг Тосонцэнгэл
Хариуцлагын хэлбэр Төсөвт байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 Эм зүйч 2021-09-03