Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Шивээговь сумын ЗДТГ
Хариуцлагын хэлбэр Төсөвт байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл