Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Суман Гүн Трейд
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 худалдагч 2021-02-02
2 хэвийн боовчин 2021-02-02
3 нярав 2021-02-02
4 борлуулагч 2021-02-02
5 савлагч 2021-02-02