Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр ЗДТГазар Бө
Хариуцлагын хэлбэр Төсөвт байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Одоогоор зарласан ажлын байр байхгүй байна.