Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Нэгдсэн эмнэлэг
Хариуцлагын хэлбэр Төсөвт байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 жижүүр 2021-05-04
2 тогооч 2021-05-04