Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Эвттрак ремикон
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 ХАБЭА аижлтан 2021-04-08
2 Самосвалын жолооч 2021-04-08