Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Эрчхүч хөгжил
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 нягтлан бодогч 2018-11-17