Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Батлан хамгаалахад туслах нийг
Хариуцлагын хэлбэр Төрийн бус байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 ГАГНУУРЧИН 2021-01-12
2 МЕХАНИК ИНЖЕНЕР 2021-01-12
3 ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ 2021-01-12
4 ТОМ ТЭРЭГНИЙ ЖОЛООЧ 2021-01-12