Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Энэрэлт их эрдэнэ
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 Барилгын туслах ажилтан 2021-10-12
2 Туслах ажилтан /Гоё чимэглэл хийх/ 2021-10-12