Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Цагааннуур Эмнэлэг
Хариуцлагын хэлбэр Төсөвт байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 нягтлан бодогч 2021-06-22