Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Цант-Орхон
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 Ус түгээгч 2021-09-15
2 Ус түгээгч 2021-09-15