Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Юнигаз
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 Борлуулалтын /жолооч/ 2020-10-27
2 Түгээгч 2020-10-27