Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Эн Эм Ди
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 өндрийн ажилтан 2021-03-19
2 харилцааны менежер 2021-03-19
3 Цэвэрлэгээний ажилтан 2021-04-08
4 харилцааны менежер 2021-04-08