Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Б софт
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 ТУСЛАХ АЖИЛТАН 2021-11-25