Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Баянжаргалан сумын хүн эмнэлэг
Хариуцлагын хэлбэр Төсөвт байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 Галч 2021-01-30