Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Централ экспресс
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 Туслах менежер 2021-10-07
2 Сав угаагч 2021-10-07
3 Галч 2021-10-07
4 Тогооч 2021-10-07
5 Үйлчлэгч 2021-10-07
6 Дэлгүүрийн ажилтан 2021-10-07