Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр өнөр-2 СөХ
Хариуцлагын хэлбэр Бусад
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 орцны жижүүр 2017-10-25