Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч иргэн
Овог Бямба
Нэр Улаанхүү
Хариуцлагын хэлбэр Бусад
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Одоогоор зарласан ажлын байр байхгүй байна.