Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Таван толгой түлш ХХК
Хариуцлагын хэлбэр Төсөвт байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 ХЯНАЛТ 2020-01-17
2 САВЛАГЧ 2020-01-17