Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Таван толгой түлш ХХК
Хариуцлагын хэлбэр Төсөвт байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 Борлуулалтын ажилтан 2020-05-13
2 Үйлчилгээний ажилтан 2020-05-13
3 Туслах ажилтан 2020-05-13