Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Прокурорын газар
Хариуцлагын хэлбэр Төсөвт байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 3434-12-Тогооч 2019-03-07
2 4224-Зочид 2019-03-07